เที่ยวงานเกษตรแฟร์ ม.เกษตรฯ บางเขน
ประจำปี 2560

 

กลับมาอีกครั้ง กับงานประจำปี อย่างงานเกษตรแฟร์ โดยในปี 2560 นี้ จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่  27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในธีม “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน”  ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

– นิทรรศการ พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ

– 104 นวัตกรรมใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการและเชื่อมโยงทุกศาสตร์ สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน : ด้านเกษตร วิศวกรรม น้ำ ดิน ป่า แพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา

– การประกวดด้านพืช สัตว์เลี้ยง การสาธิตสุดยอดนวัตกรรม

– ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร ต้นไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ

– ชิม ชม ช้อปสินค้า กว่า 10 โซน

 ขอบคุณแหล่งที่มา :ku.ac.th