ที่มา ‘บำเพ็ญกุศล 100 วัน’

 

20 ม.ค. 2560 นี้ เป็นวันสตมวาร หรือครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางราชสำนัก และพระราชพิธี มาพูดคุยเกี่ยวกับเกร็ดพระราชพิธี 100 วัน และประเพณีโบราณทางราชสำนัก เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการนี้ด้วย...

อาจารย์ธงทอง เล่าถึงที่มาที่ไปของธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศล 100 วันว่า สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ในลายพระหัตถ์ ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน และ 9 เมษายน พ.ศ. 2483 ซึ่งอยู่ในหนังสือชุดสาส์นสมเด็จว่า โดยตามประเพณีจีนและญวนนั้น ในวาระครบ 1 สัปดาห์ (7 วัน) 7 สัปดาห์ (49 วัน) และ 14 สัปดาห์ (98 วัน) นับแต่วันที่วายชนม์ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษที่เรียกว่า กงเต๊ก ต่อมาภายหลังได้นำคติความเชื่อมาประสานเข้ากับความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีบำเพ็ญกุศลอย่างไทย กำหนดเวลาให้ใกล้เคียงกัน เป็นการทำบุญพิเศษเมื่อครบ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน เมื่อ พ.ศ. 2423 และตามธรรมเนียมนั้น หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารแล้ว การบำเพ็ญพระราชกุศลของหลวงจะเว้นระยะไปจนถึงงานออกพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพ หรืองานพระราชทานเพลิงพระศพ

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.thairath.co.th/content/837936

ขอบคุณแหล่งที่มา : ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์