ที่เที่ยววันเด็ก 2560

 

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

          สำหรับปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา" ซึ่งได้จัดกิจกรรมมากมายให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ได้สัมผัสประสบการณ์อันจะสร้างความประทับใจจากความสุขที่ไม่รู้ลืมจากแผ่นดินของพ่อ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเชิญเป็นประธานเปิดงาน เวลา 08.30 น. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเปิดบูธกว่า 20 หน่วยงาน 233 บูธ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ moe.go.th 

2. ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ 

ท้องฟ้าจำลอง เปิดให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าเที่ยวชมได้ฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560 โดยเปิดการแสดงทั้งหมด 9 รอบ รอบละ 280 ที่นั่ง เพื่อให้บริการเหล่าปีศาจตัวน้อย ครึ่งแรกของการแสดงเป็นการสอนดูดาว ครึ่งหลังเป็นภาพยนตร์เต็มโดมเรื่อง "Flight Adventures-กว่าจะบินได้" (เรื่องมหัศจรรย์แห่งออโรรา "งด" ฉายในวันเด็ก) เด็ก (<18 ปี) ชมฟรี แต่ "ต้องรับบัตรเพื่อสำรองที่นั่ง" ผู้ใหญ่เสีย 30 บาท เปิดจำหน่ายบัตรและแจกบัตรสำรองที่นั่งสำหรับเด็กแบบรวดเดียวหมด เริ่มปล่อยบัตร 08.30 น. ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เท่านั้น ไม่มีระบบการจองล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ - Bangkok Planetarium 

3. เที่ยวสวนสัตว์ฟรี 7 แห่ง

   องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายสร้างความสุข สนุกสนาน เสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ ด้วยการเปิดสวนสัตว์ให้เด็กเข้าฟรีทั่วประเทศทั้ง 7 แห่ง คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยเด็ก ๆ ต้องมีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร หรือเด็กที่แสดงบัตรนักเรียนหรือใส่เครื่องแบบนักเรียน กำหนดเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ฟรีวันที่ 14-15 มกราคม 2560 

          อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษตามรูปแบบและเอกลักษณ์ของแต่ละสวนสัตว์ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็ก ๆ โดยแต่ละสวนสัตว์จะมีการแสดงโชว์สัตว์ และกิจกรรมบันเทิงบนเวที กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัล พร้อมชมสัตว์ป่าน่ารักเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความรักและหวงแหนสัตว์ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ zoothailand.org 

4. งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ 2560 

 ขอเชิญเด็ก ๆ และเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับบัญชาทหารอากาศดอนเมือง และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน เชิญชมการแสดงการบินของอากาศยานแบบต่าง ๆ การแสดงบนเวที ร่วมสนุกเกมชิงรางวัล และรับแจกของที่ระลึกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force‎ 

5. โรงเรียนการบิน กำแพงแสน นครปฐม 

          ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2560 ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ลานจอดอากาศยานโรงเรียนการบิน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบกับการแสดงโชว์เครื่องบิน การแสดงการบินของอากาศยาน และร่วมสนุกชิงรางวัลมากมาย ชมฟรีตลอดงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fts.rtaf.mi.th 

6. กองบิน 1 โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

     กองบิน 1 โคราช ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายแบบ พร้อมชมการแสดงเครื่องบินต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงผาดแผลง ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ณ ลานจอดเครื่องบิน กองบิน 1 นครราชสีมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Wing 1 Home Of Tiger

7. พื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 29 หน่วย

 กองทัพเรือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีการจัดนิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (พระอัจฉริยภาพโครงการเฉลิมพระเกียรติของกองทัพเรือ) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพเรือด้านต่าง ๆ และโครงการปะการังเทียม การแสดงนิทรรศการเต่าทะเล และนำเต่าทะเลมาแสดง การแสดงนิทรรศการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย โชว์การแต่งกายของชุดปฏิบัติการพิเศษ) 

          การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ พร้อมการแสดงโชว์เครื่องแต่งกายเครื่องแบบในชุดต่าง ๆ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงกลางแจ้งของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันกีฬาในร่ม ได้แก่ เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่งชิงรางวัล ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 
8. อุทยานการเรียนรู้ TKpark กรุงเทพฯ  
 อุทยานการเรียนรู้ TKpark ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ในคอนเซ็ปต์ "กาลครั้งหนึ่ง" ฟังเรื่องเล่าและสนุกกับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำรวจ เล่น เรียนรู้ ลงมือทำ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมสนุกกับเกมชิงรางวัลและเติมพลังกับขนมสุดอร่อยจากผู้สนับสนุนใจดีมากมาย *พิเศษเฉพาะวันเด็ก เด็กสูงไม่เกิน 140 ซม. เข้าฟรีตลอดงาน ในวันเสาร์ที่ 14-วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2560 เวลา 10.00-17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tkpark.or.th 

9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

 เปิดบ้านกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 ต้อนรับน้อง ๆ หนู ๆ และผู้ปกครองร่วมสนุกกับงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พบกับกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ตลอดทั้งวันตามแนวคิด "นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ" ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2560 ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้สนุกกับการเดินทางผ่านสถานีต่าง ๆ อาทิ สถานที่ทำของเล่น ตามรอยพ่อ และยังมีกิจกรรมอีกมากมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ที่รอให้เด็กและเยาวชนมาร่วมเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานอีกมากมาย ดูรายละเอียยดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue 

10. บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี 

   สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก ! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ในวันที่ 11-12 มกราคม 2560 โดยกิจกรรมหลักในงานปีนี้ เป็นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามรอยพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่พอเพียง เรียนรู้โครงการฝนหลวงผ่านการทำเมฆ เรียนรู้โครงการพลังงานลม ผ่านการทำกังหันลม เรียนรู้การป้องกันการชะล้างหน้าดิน ผ่านการปลูกหญ้าแฝก 

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เหมาะกับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น มาชั่ง (หัว) มันกันเถอะ ปริศนาความหลากหลายทางชีวภาพ แป้งมัน...สร้างสรรค์ศิลปะ ไม้ดอกแสนสวย มารับความรู้ ควบคู่ความสนุก แล้วลุ้นรับของขวัญของรางวัลมากมาย ในงานตะลุยวันเด็ก ! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)  

11. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ" ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

          ภายในงานน้อง ๆ จะได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต อาทิ "สถานีพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่" เรียนรู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมนิทรรศการ "โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" และร่วมกิจกรรมทำนาโยน ชมสาธิตการสีข้าว พร้อมสนุกกับการปลูกผักสลัดและแตงกวาญี่ปุ่น "สถานีพอเพียงในดินแดนตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา" เรียนรู้การออมเงินในสวนธนาคารแห่งประเทศไทย "สถานีครอบครัวสุขสันต์กับวิถีพอเพียง" กิจกรรมการทำอาหารเมนู "ไข่พระอาทิตย์" เมนูอร่อยสูตรพระราชทาน และการทำอาหารหลากหลายเมนูโดยใช้วัตถุดิบในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ 

          อีกทั้งยังจะได้สนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพสุดชิค โดย บริษัท แคนนอน จำกัด พร้อมชมโชว์นกบินจากชมรมนกบินจังหวัดเชียงใหม่ และพบกับเหล่า Mascot นำโดย น้องคูน น้องมาลี ที่จะมาสร้างความสนุกสนานและแจกของรางวัลมากมาย สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 5311 4110-5 หรือ เฟซบุ๊ก อุทยานหลวงราชพฤกษ์  

12. พิพิธภัณฑ์ต้านโกง กรุงเทพฯ 

  ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ภายในงานน้อง ๆ หนู ๆ จะได้รับความรู้ในแต่ละโซนการจัดแสดงทั้ง 10 โซน พร้อมกับความสนุกสนานภายในงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ปปช

13. หออัครศิลปินและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

   ขอเชิญชวนน้อง ๆ และประชาชนทั่วไปทั่วไปเข้าร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ 2560 ณ หออัครศิลปิน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ร่วมรับรางวัลกับกิจกรรมสร้างสรรค์ สานศิลป์สู่เด็กไทย ณ หออัครศิลปิน พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมและคุณธรรมตามพระราชดำรัส ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

          สำหรับช่วงวันเด็ก 2560 ใครอยากพาคุณหนู ๆ ไปเที่ยวพักผ่อน ชมการแสดงสนุกสนาน พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายแบบ ก็ลองเก็บสถานที่เหล่านี้ไว้เป็นตัวเลือกกันนะคะ หวังว่าจะเที่ยวกันอย่างสนุกสนานในช่วงวันเด็กนี้นะคะ :) 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งที่มา :

moe.go.thเฟซบุ๊ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ - Bangkok Planetariumเฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Forcetkpark.or.thเฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเฟซบุ๊ก Wing 1 Home Of Tigerเฟซบุ๊ก ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenuemost.go.thเฟซบุ๊ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)เฟซบุ๊ก อุทยานหลวงราชพฤกษ์เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ปปชเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

kapook.com