น้ำประปาหุงข้าวได้ ปลอดภัยจากไตรฮาโลมีเทน

 

วันนี้ “มันมากับอาหาร” ขอนำเสนอเรื่องของน้ำประปากับสารไตรฮาโลมีเทนต่ออีกครั้ง

เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงว่า การใช้น้ำประปาจากก๊อกน้ำมาหุงข้าวนั้น จะทำให้เกิด สารไตรฮาโลมีเทน เพิ่มขึ้นจากการทำปฏิกิริยาระหว่างคลอรีนในน้ำประปากับสารอินทรีย์ในข้าวหรือไม่

โดยสถาบันอาหารได้เก็บตัวอย่างข้าวสาร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวเสาไห้ ข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวนรวม 8 ตัวอย่าง จาก 8 ยี่ห้อ เพื่อนำมาหุงโดยใช้น้ำประปาจากปลายท่อจ่ายน้ำที่สถาบันอาหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางพลัด

วิธีการหุง ใช้อัตราส่วนของข้าวสารและน้ำตามปกติ นำมาหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เมื่อข้าวสุก นำข้าวหุงสุกทั้ง 8 ตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริมาณ ไตรฮาโลมีเทนรวม (Total Trihalomethanes)

ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้าวหุงสุกทุกตัวอย่างตรวจพบ สารไตรฮาโลมีเทนรวม แต่ปริมาณที่พบอยู่ในระดับต่ำ คืออยู่ในช่วง 1.00-1.70 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าปริมาณที่พบในน้ำประปาทั้ง 2 ตัวอย่าง ตามที่ “มันมากับอาหาร” นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

และต่ำกว่าค่าสูงสุดที่ให้มีได้ในน้ำดื่ม ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มของสหรัฐอเมริกา ที่กำหนดให้มีปริมาณ ไตรฮาโลมีเทนรวม สูงสุดได้ไม่เกิน 80 ไมโครกรัมต่อลิตร และของญี่ปุ่นที่กำหนดให้มีได้ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร

นั่นแสดงให้เห็นว่า การใช้น้ำประปาหุงข้าวไม่ทำให้มีปริมาณของไตรฮาโลมีเทนรวมเพิ่มสูงขึ้น และข้าวสุกที่หุงด้วยน้ำประปาทั้ง 8 ตัวอย่าง ปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนรวม เห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้ว

ขอให้สบายใจกันได้ว่า น้ำประปาหุงข้าวกินได้ ปลอดภัยห่างไกลมะเร็ง.


ขอบคุณแหล่งที่มา :

www.thairath.co.th