"เฮ! 1 ม.ค. 60 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ"

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ปีหน้า จะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ แต่อัตราใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่าง 300-310 บาท ตามแต่ละพื้นที่จังหวัดไม่เท่ากัน ดังนั้น “ไทยรัฐออนไลน์” จึงได้นำอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ที่กำลังจะปรับขึ้นมานำเสนอ โดยจำแนกข้อมูลเป็นรายจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ใน
ระบบแรงงานและนายจ้างต่อไป.

ขอบคุณแหล่งที่มา :

http://www.thairath.co.th