"บุหงาสราญรมย์ ดอกไม้ของพระราชา"

 

หลังจากที่มีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนมาก โดยประชาชนบางส่วนอาจไม่มีโอกาสเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง จึงนำดอกไม้ไปแสดงความเคารพ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดอกไม้เหล่านี้ เจ้าหน้าที่กทม. ได้นำไปจัดตกแต่งสวยงามที่สวนสราญรมย์ ก่อนที่จะถูกนำมาทำ "บุหงาสราญรมย์" ดอกไม้ของพระราชา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป ขอบคุณแหล่งที่มา : รายการ คลับโสภา ช่อง NOW26