ก้าวสู่ปีที่ 35 ของกระจกหกด้าน 

สุชาดี มณีวงค์ จัดพิธีบวงสรวงพระรัตนตรัย, ทวยเทพและบูรพกษัตริย์ในโอกาส รายการกระจกหกด้าน 35 ปี โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานทำพิธี วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 น. ที่บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด ร่วมด้วย สิริการย์ สุริยสุธารมย์, จุฬาพิช มณีวงค์, อลงค์กร จุฬารัตน์ และอดิศักดิ์ จันทร์จักร (ขวาไปซ้าย)

สุชาดี มณีวงค์ และพนักงานบริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด ร่วมพิธีบวงสรวงพระรัตนตรัย, ทวยเทพและบูรพกษัตริย์ ในโอกาสรายการกระจกหกด้าน 35 ปี โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานทำพิธี วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 น. ที่สำนักงานฯ สุขุมวิท20

 

11/08/2559