"ตอนที่ 1526"

ข่าวสวนสัตว์ดุสิตปิดตำนานอยู่ยืนยงคงคู่กทม.มากว่า 100 ปี เมื่อย้ายไปอยู่คลอง 6 จว.ปทุมธานี บนที่พระราชทาน 300 ไร่ ใหญ่กว่าเดิม 3 เท่า นอกจากเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแล้ว ยังทรงแสดงถึงพระปรีชาญาณ ทรงเล็งการณ์ไกลได้ประโยชน์ถ้วนหน้ากัน ทั้งคนทั้งสัตว์อีกด้วย...

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยพระสุขุมคัมภีรภาพ ตั้งแต่ทรงสนับสนุนให้ประชาชนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่(มีจิตอาสา) ,วิถีแห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรม, ความมีระเบียบวินัยในตนเอง, การพิจารณาคนด้วยผลของงาน, ลดละเลิกความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย, การใส่ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีดีงาม การสอดส่องดูแลสุขทุกข์ของประชาชน การสานต่อโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่อง คุณภาพและปริมาณมากกว่าเดิมและอื่นๆ...

ปัจจุบันการทำงาน ไทยใช้ไฮเท็คโลยีแพร่หลายทั่วโลก ก็ทรงใช้ให้เป็นประโยชน์โดยมิต้องเสด็จฯ ไปในสถานที่ ทรงได้เนื้องานมากกว่าเดิม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะห่างเหิน เมื่อมีโอกาสยังทรงติดตามผลงานด้วย ยากที่ผู้รับผิดชอบจะไม่เอาใจใส่ดูแล เป็นต้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทั้งต่อหน้าและลับหลังไปในทิศทางเดียวกัน ทรงไม่ก้าวก่ายการทำงานของผู้เกี่ยวข้องหากมีอะไรไม่สมบูรณ์แบบ มักทรงให้คำแนะนำมากกว่าสั่งการ ทั้งที่อยู่ในพระราชวิสัยที่ทรงทำได้...

จั่วหัวข้อเรื่องเขาดินว่าจะบรรเลงเรื่องย้ายสถานที่ ก็อดที่จะบรรยายความตามไท้ถึงเจ้านายอันเป็นที่รักยิ่งขอประทานโทษ สำหรับเรื่องย้ายเราซึ่งคิดว่าหนึ่งในพวกขวางโลกก็คือ รร.กุมารเศรษฐีทั้งหลาย ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงซึ่งตะก่อนเป็นชานเมือง คือ รร.มาแตร์เดอี, รร.วัฒนา, รร.เซนคาเบรียล, รร.เซนโยเซฟ, รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, รร.อัสสัมชัญ, รร.เซนต์ดอมินิกเป็นต้น ย้ายไปแบบศูนย์ราชการเลย หาที่ดินเป็นแถวบางพลีก็ได้ ยังมีเหลือบานเบอะ...

นอกจากรร. ก็มีสถานที่ราชการ หยั่งกรมตำรวจ และรพ.ตำรวจเนื้อที่กว้างขวางมาก จากถ.ราชดำริจดอังรีดูนังต์ ย้ายๆไปซะไกลหูไกลตาเยย คนกำลังเบื่อตำรวจ แต่ถ้ารพ.ย้ายยากก็เอาแค่กรมตำรวจก็ได้ ที่ดินราชการขายซะให้หมด ขายแพงย้ายไปอยู่ถูกๆไกลๆไม่ทำให้รถติดและเกิดมลภาวะ ตปท.เขาขายที่ดินเอาตังค์กันทั้งนั้น ตะก่อนสถานฑูตเขมรอยู่ราชดำริก็ขาย สถานฑูตอังกฤษตัดขายจะหมดแปลงอยู่แล้ว สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ถนนวิทยุขาย สถานฑูตออสเตรเลียขาย รัฐบาลไทยจนแล้วยังทำหยิ่ง มีทีดินเยอะแล้วต้ม ทอด ยำ กินได้มั้ย ...

นอกจากขายที่ถนนสายสำคัญในประเทศ สถานฑูตไทยใน ตปท.ก็น่าจะขายตั้งนานแล้วเช่นเดียวกันเรื่องนี้เขียนไปหลายปีแว้ว ลำพังค่าสินค้าและอื่นๆที่ยึดมาจากทุจริตคิดมิชอบแล้วขายทอดตลาดน้อยไป ปล่อยให้เฮีย จ กับเสี่ย ธ เขามีที่ดินคนละเป็นแสนไร่กันเหอะตายไปตกนรกต้องแบกดินจนตายม่ายรุเนอะ สมัยที่เรายังละอ่อนฝึกมโนมยิทธิกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านเล่าให้ฟังแถมอีกด้วยว่ามีนรกอยู่ขุมนึง มีแต่พระสมัยโน้นเรายัง งงว่าพระมีตกนรกด้วยหรา เด๋วนี่ถึงรู้เมื่อเจอคดีเงินทอน...

แล้วไอ้ที่รัฐบาลให้เสี่ยๆทั้งหลายสร้างมิกซ์ยูสหลายแห่งไม่กลัวรถติด ไฟฟ้า-น้ำประปาไม่พอใช้ สุขภาพจิตคนย่ำแย่หรืองัย แค่ 2 เสี่ยก็เกือบครึ่งกทม.แล้วรู้กันสามั่ง หัดคุมกำหนัดหรือตัณหาความอยากได้อยากมี แล้วคุมกำเนิดอาคารเยอะๆ คนกทม.จะได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ ไม่ต้องซื้อออกซิเจนกระป๋องสืด จนถึงขั้นเป็นมนุษย์อวกาศ พกพาอากาศขวด...ฮาๆ
สุดจาดี