"ตอนที่ 1443"


จำได้เคยเขียนว่าความรู้ก็ดี ความรวยก็ดีอยู่ในอากาศเขียนตามความรู้(งูๆ ปลาๆ ) และความรู้สึกของคนเพิ่งมีทาน ศีล ภาวนาได้ 35 ปีสมฐานานุรูปคนมีสัมมาอาชีวะรวมทั้งคำของนักวิทยาศาสตร์(จำชื่อไม่ได้)บอกว่าสสารไม่สูญหายไปไหน...
พอมาอ่าน ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น ของทพ.สม สุจีรา 2 เล่ม มีดวงตาเห็นธรรมเลยว่า ความรู้และความรู้สึกของเราไม่ธรรมดาเหมือนกัน(ฮะแอ้ม) หมอสมเขียนว่าจักรวาลนี้ซ้อนกันไม่ว่าจะเป็น ภพภูมิใดตั้งแต่ภพ 3 แต่ที่ไม่รู้ไม่เห็นกันเพราะอยู่คนละสภาวะจิต อยากไปได้ทั้ง 3 ภพจิตต้องนิ่งจึงจะสัมผัสได้ อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐเคยแสดงโลกวิวรณ์ปาฏิหาริย์เปิด 3 โลกให้เห็นกันตลอด  หลังจากสำเร็จเป็นพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โปรดเทพบุตรพุทธมารดาแล้วเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์...

หะแรกทีเราเป็นแขกกบถ ย้ายมานับถือพระพุทธศาสนาก็เพราะเกิดความคิดว่าถ้าศาสนาของเราไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ รบราฆ่าฟันกันมานานหลายร้อยปีไม่เลิก จึงหันมาพิจารณาศาสนาทั้งหลายตั้งแต่ที่ฝรั่งอั้งม้อชอบกันซึ่งเอะอะก็ล้างบาปได้ ยกบาปให้ศาสดาได้ มีหยั่งเงี้ยด้วยหรา แขก 3 คน ๆ หนึ่งยะวา อีกคนหนึ่งยะไข่ มีเราสืบเชื้อสายมาจากแขกที่เดินทางมาอยู่อยุธยา สุมหัวกันพิสูจน์พระอัจฉริยะภาพของพระศาสดาแล้วทั้ง 3 ฟันธงแอนด์คอนเฟิร์มซูฮกพระพุทธเจ้า  2 คนแรกเด๊ดซะโมเร่แอนด์เดอะเท่งทึงไปแว้ว เหลือเราต้องทำภาระกิจเป็นทะแนะ(ทนายหญิง)แก้ต่างให้ทุกศาสนาต่อไป...

เราชอบอ่านหนังสือ, ดูสารคดี, คุยกับกูรูชอบตรงไหนก็ค้นแล้วคว้ามาเขียนเป็นประโยชน์หยั่งที่เขียนเรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา ผู้ที่ไอน์สไตน์อยากพบก่อนสิ้นชีพิตักษัย ตะแกบอกว่าศาสนาพุทธเป็นถึงศาสนาของจักรวาลเลยทีเดียว สตีเฟน ฮอว์กิ้ง ก็สนับสนุนความคิดข้อนี้แต่ค้นคว้าหาทางเดินทางไปมาระหว่างจักรวาลไม่ได้ ถ้าพี่แกไม่มองนอกตัวคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกิเลส ตัณหา อุปทาน ก็อาจเจอหยั่งระเบิดปรมาณูทำลายล้างญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ้ามองในตัวให้จิตนิ่งจริงๆ ก็จะมีอิทธิฤทธิ์หยั่งพระพุทธเจ้า...

บุญญฤทธิ์ของพระพุทธองค์ ซึ่งหลายคนรวมทั้งเราในอดีตคิดว่าเป็นนิทาน ปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากจิตล้วนๆ ตั้งแต่ประสูติแล้วทรงพระดำเนินไปบนดอกบัว ตรัสรู้แล้วปราบองคุลีมาลให้วิ่งตามไม่ทัน, ทรงเปิดโลกทั้ง 3, เสด็จพระดำเนินไปประทับรอยพระบาท, รอยตากจีวร ณ สถานที่ห่างไกลจากชมพูทวีป ฯลฯ แม้กระทั่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงดำรงคงอยู่แม้เวลาจะล่วงไป 2500 กว่าปีแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัคคัญญสูตร พระสูตรซึ่งทรงอธิบายถึงการกำเนิดโลกและมนุษย์ รวมทั้งวิวัฒนาการได้เหมือนที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพึ่งพิสูจน์ได้เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เอง...

เรื่องภพซ้อนภพที่เรารู้ แต่ไม่รู้ว่าซ้อนได้งัยก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ซึ่งแตกต่างกันไปรวมทั้งความเร็วแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตั้งแต่เวลาบนสวรรค์แค่ชั้นจาตุมหาราชิกา 1 วัน1 คืนจึงเท่ากับโลกมนุษย์ 50 ปี 1 ดาวดึงส์ 4 เท่าของจาตุฯ  ยามา 4 เท่าของดาวดึงส์ ดุสิตา 4 เท่าของยามาและนิมมานนรดี 4 เท่าของดุสิตา และที่กล่าวมาแล้วนี้ แค่อยากให้ได้รับรู้ถึงความที่ทรงเป็นยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ของพระบรมศาสดาฯ รวมทั้งตระหนักว่าเรามาอยู่ในโลกมนุษย์กันแค่ไม่กี่ชม.ของสวรรค์ชั้นจาตุฯเอง...

   

สุดจาดี