ตารางการออกอากาศ
รายการ กระจกหกด้าน
ออกอากาศทางช่อง 7 เวลา 15.45-16.00 น.
(พ.1/11/60) ตอน "คริสตธรรมโปรเตสแตนท์"
(พฤ.2/11/60) ตอน "ไผ่นอกกอ"
------------------------------------------
รายการ รูปสวย รวยรส
ออกอากาศทางช่อง 7 เวลา 17.42-17.44
(พฤ.2/11/60) ตอน "ข้าวจี่เบคอนกรอบไข่ดาว"
------------------------------------------

รายการ ร้อยเรื่อง เมืองไทย
ออกอากาศทางช่อง 7 เวลา 07.52-07.57
(อา.5/11/60) ตอน "ทำนองของพ่อ"
------------------------------------------