"ขนมจีนน้ำพริก"


เครื่องปรุง
- ข้าวตอก
- งาขาว
- ถั่วลิสง
- แบะแซ
- ข้าวเม่าราง  
- น้ำตาลปีบ
- น้ำกะทิ

วิธีทำ

น้ำตาลปีบ หัวกะทิ เคี่ยวรวมกันจนเหนียว ใส่แบะแซคนให้เข้ากัน ใส่ข้าวเม่ารางคั่ว ข้าวตอกคั่ว งาขาวคั่ว ถั่วลิสงคั่วเอาเปลือกออกคนให้เข้ากัน เทลงภาชนะอย่างถาดหรือพิมพ์ ได้กระยาสารท