"ข้าวยำปักษ์ใต้"


เครื่องปรุง

- ใบบัวบก
- ถั่วฝักยาว
- มะม่วง
- น้ำบูดู
- ข่า
- น้ำตาลปีบ
- หอมแดง

- ถั่วงอก
- กระถิน
- สะตอ
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ใบชะพูล

- บัวหลวง
- ดอกอัญชัน
- กุ้งแห้ง
- มะพร้าว
- พริกขี้หนูแห้ง
- ส้มโอ

วิธีทำ

ข้าวสวยสีม่วงหุงน้ำคั้นดอกอัญชัน เนื้อส้มโอ ถั่วงอกดิบเด็ดหัวหาง ยอดกระถิน เม็ดสะตอ ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบชะพูล ใบบัวบก ถั่วฝักยาว มะม่วง กลีบบัวหลวง ทั้งหมดซอย กุ้งแห้งล้างน้ำป่น มะพร้าวขูดคั่ว พริกขี้หนูแห้งคั่วป่น ราดน้ำยำ น้ำบูดู ข่า ตะไคร้  ใบมะกรูด หอมแดง ทั้งหมดทุบ น้ำตาลปีบเคี่ยวกรอง  เป็นข้าวยำปักษ์ใต้