"แกงบวด 3 สหาย"


เครื่องปรุง

ใบเตย
ฟักทอง
กล้วยน้ำว้า

มันม่วง
มันสำปะหลัง
น้ำปูนใส

น้ำกะทิ
น้ำตาลปีบ
เกลือป่น
มันเทศ

วิธีทำ

น้ำกะทิต้มกับใบเตย น้ำตาลปีบ เกลือป่น พอเดือด ใส่มันเทศ มันม่วง และมันสำปะหลังแช่น้ำปูนใส 10 นาที ล้างสะอาดหั่นเต๋าเล็กนึ่งสุก  ได้แกงบวด 3 สหาย ฟักทองแกงบวดและกล้วยบวชชีวิธีทำคล้ายกันแต่ไม่ต้องนึ่งฟักทองและกล้วยน้ำว้าก่อน