"ปลากริมไข่เต่า"


เครื่องปรุง

เกลือป่น

แป้งข้าวเจ้า
แป้งมัน

หัวกะทิ
น้ำตาลปีบ

วิธีทำ

แป้งข้าวเจ้า แป้งมัน น้ำกะทิ นวดปั้นกลม ใส่น้ำกะทิ น้ำตาลปีบต้มได้ไข่เต่า / แป้งข้าวเจ้า แป้งมัน น้ำกะทินวดปั้นรี ใส่น้ำกะทิ เกลือป่นต้ม เป็นปลากริม ตักไข่เต่าใส่ภาชนะ ราดด้วยปลากริม ได้ปลากริมไข่เต่า