ตารางการออกอากาศ
รายการ กระจกหกด้าน
ออกอากาศทางช่อง 7 เวลา 17.00 น.
(พฤ.30/5/62) ตอน "รสถิ่นฮกเกี้ยน"
(ศ.31/5/62) ตอน "เมืองนกจะนะ"
------------------------------------------

รายการ ร้อยเรื่อง เมืองไทย
ออกอากาศทางช่อง 7 เวลา 07.52-07.57
(อา.2/6/62) ตอน "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก จ.ราชบุรี"
------------------------------------------